Brno.eu

Společnost Benefit Team s.r.o. si tímto dovoluje oznámit, že Úrad priemyselneho vlastnictva Slovenskej republiky zamítl návrh Magistrátu města Brna na vymazání ochranné známky "brno".

Společnost Benefit Team s.r.o. nabídla Magistrátu města Brna možnost společného využití domény, a to zdarma, již v roce 2006. Přesto Magistrát šel nákladnou cestou přes při u Úrad priemyselneho vlastnictva Slovenskej republiky a spor prohrál. Mimo jiné kvůli tomu, že rozklad proti rozhodnutí nepodal ve lhůtě 30 dní od doručení, ale až 31. den. Toto zpoždění je velmi podobné ke zpoždění při registraci domény .eu v tzv. sunrise periodě, kdy statutární město Brno mělo právo na přednostní registraci, kterou ale nevyužilo. Pro občany města Brna je dobré se seznámit s tím, jak úředníci města dodržují termíny. Proto přikládáme níže dvě rozhodnuti Úradu priemyselneho vlastnictva Slovenskej republiky ve věci ochranné známky "brno".

Na doméně brno.eu připravujeme její nový obsah. Zájemci o spolupráci jsou vítani.

rozhodnutí č. 1        rozhodnutí č. 2